Faglige netværk

Konferencen stiller lokaler og forplejning gratis til rådighed ved Aalborg Kultur- og Kongres Center tirsdag 22. august og torsdag eftermiddag 24. august 2017. Der er også mulighed for at formidle om fagligt netværk på www.nordiskfolkesundhedskonference.dk

Faglige netværk ved den 12. Nordiske Folkesundhedskonference:

  • Nordiska samarbetsgruppen Folkhälsoarenan holder møde tirsdag d. 22. august
  • Nordisk Rusmiddelseminar holder møde mandag 21. august og tirsdag 22. august
  • Nordisk nettverk for psykisk helse i folkehelsearbeidet holder møde torsdag 24. august

  • ASPHER holder netværksmøde for nordiske og baltiske folkesundhedsuddannelsesteder torsdag d. 24. august

  • Aktiv og sund aldring holder møde torsdag 24. august