Folkesundhedsarbejdet i velfærdssamfund under forandring – Hvordan skaber vi socialt bæredygtige løsninger?

De nordiske velfærdsmodeller er med variationer under forandring. Tendenser peger i retning af reformer med en bevægelse væk fra et traditionelt stærkt fokus på universelle løsningsmodeller mod et øget fokus på mere differentierede velfærdsordninger og borgernes stigende medansvar - herunder ansvaret for egen sundhed og brug af ydelser. Denne bevægelse kan skabe udfordringer for folkesundheden, men vi ser også, at store dele af befolkningerne trives med valgmulighederne og i stigende grad er optaget af sundhed. Samtidig opstår der muligheder for nye arbejdsformer, når grænserne mellem traditionelle sundhedsaktiviteter og aktiviteter i andre sektorer udfordres.

Der findes dog også grupper af borgere, som ikke på samme måde som den øvrige befolkning navigerer i disse dagsordener, og som ikke har de samme ressourcer til eller interesse for at tage aktivt medansvar for egen sundhed. I forandringerne opstår der dermed en risiko for forskydninger, der kan skabe større social ulighed i sundhed, og vi ser nye tendenser i forhold til mistrivsel og sygdom. Folkesundhed er en væsentlig krumtap i den samfundsmæssige udvikling. Og der er derfor behov for, at vi fortsat bliver bedre til at finde løsninger på, hvordan folkesundhedskonsekvenser i alle sektorer bliver integreret i helhedsorienterede og bæredygtige løsninger inden for rammerne af de nordiske velfærdsmodeller, som er under forandring.