Direktørkredsen

Direktørerne fra sundhedsmyndighederne i Island, Finland, Norge, Sverige og Danmark deltager ved den 12. Nordiske Folkekonference.

Direktørerne deltager blandt andet i en plenumdebat torsdag morgen. Omdrejningspunktet for debatten er overordnet: Folkesundhedsarbejdet på tværs af landene – hvad kan vi lære af hinanden?

Direktørkredsen – deltagerliste:

Juhani Eskola, Director General, National Institute for Health and Welfare, FI

Juhani Eskola, Director General, National Institute for Health and Welfare, FI

Birgir Jakobsson, Director of Health, Directorate of Health, IS

Birgir Jakobsson, Director of Health, Directorate of Health, IS

Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, SE

Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, SE

Linda Granlund, Divisjonsdirektør Folkehelse, Helsedirektoratet, NO

Linda Granlund, Divisjonsdirektør Folkehelse, Helsedirektoratet, NO

Søren Brostrøm, Direktør, Sundhedsstyrelsen, DK

Søren Brostrøm, Direktør, Sundhedsstyrelsen, DK