Om konferencen

Nordisk Folkesundhedskonference er en traditionsrig mødeplads, som sætter folkesundhed og folkesundhedsarbejde i Norden på dagsordenen. Nordisk Folkesundhedskonference er afholdt hvert tredje år siden 1987 i et tæt samarbejde mellem de fem nordiske lande: Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark. Konferencen er arena for dialog, erfaringsudveksling og innovation på tværs af de nordiske lande om udvikling af tiltag og politikker på folkesundhedsområdet.

Formål

Nordisk Folkesundhedskonferencen ønsker at sætte retning, ambition og vision for folkesundhedsarbejdet i Norden. Desuden er et væsentligt formål med konferencen at skabe rum for udveksling af viden, erfaring og inspiration på folkesundhedsområdet for de nordiske lande.

Målgrupper

Konferencens indhold er primært målrettet praktikere, beslutningstagere, administratorer, politikere og NGO’er indenfor folkesundhedsområdet. Øvrige målgrupper for konferencen er forskere/forskningsinstitutioner, faglige foreninger og private aktører.