Opsamling på dag 1

Så blev Nordisk Folkesundhedskonference 2017 skudt i gang. Årets tema ‘Folkesundhedsarbejdet i velfærdssamfund under forandring - Hvordan skaber vi socialt bæredygtige løsninger?’ har dannet ramme om dagens mange aktiviteter i plenum, delplenum og workshops.

Plenum
Kate Pickett åbnede konferencen ved at sætte fokus på, at lighed i de nordiske lande ikke er noget, man kan tage for givet - lighed er noget, vi skal værne om. Nye politiske vinde kan få hurtige konsekvenser for folkesundheden - både positive og negative, og ifølge Pickett er vedholdenheden i folkesundhedsarbejdet afgørende, hvis man vil ændre noget.

Michaels Woolcock, dagens anden keynote speaker lagde vægt på, at folkesundhed er lokalt forankret - at vi ikke bare bevidstløst kan overføre løsninger fra den ene kontekst til den anden. Det er vigtigt at inddrage den lokale befolkning i formulering og prioritering af både udfordringer og løsninger. På folkesundhedsområdet kræver det samarbejde og et langt sejt træk, hvis man vil ændre noget.

Delplenum
En af dagens delplenum ‘Folkesundhed og partnerskaber’ satte ligeledes fokus på samarbejde. Derudover var der bl.a. køn på programmet, hvor ‘Sundhedskommunikation - vejen til øget lighed i sundhed’ satte fokus på forskellen mellem mænd og kvinder. Årsagen til, at mænd lever kortere end kvinder, er ikke kun, at mænd oftere bliver syge. Kvinder lever længst, fordi de mere sjældent dør af sygdomme, som dræber mænd, bl.a. fordi mænd har et dårligere sprog for tilstande og symptomer, en ringere viden om symptomer, er dårligere til at gå til lægen og er dårligere til at passe behandlingen. Budskabet var, at man med en differentieret tilgang til sundhedskommunikation i højere grad vil kunne hjælpe de mænd, som i dag ender med at få dårligere behandling.

Ved delplenum ‘Børn og unges mentale sundhed og trivsel’ blev det slået fast, at indkomst har betydning for børns udvikling, herunder deres psykiske udvikling, hvilket er specielt tydeligt hos de børn, som vokser op i lavindkomst-familier. Ifølge oplægsholderne indvirker fire faktorer på sammenhængen mellem fattigdom og dårlig psykisk sundhed: 1. Forældrenes psykiske sundhed, 2. Opdragelsesstrategier, 3. Udviklingsstimulerende oplevelser samt 4. Kaos, uforudsigelighed og ophobning af belastninger.

Workshops
Dagens 21 workshops gik i dybden med flere af temaerne fra delplenum, og her var også børn og unge-målgruppen på dagsordenen. Ved workshoppen ‘Unges mentale sundhed - forskellige nordiske undersøgelser’ blev der sat fokus på, at den mentale sundhed hos Nordens unge er under større pres end tidligere. De udsatte unge er bl.a. fra middelklassehjem, mange har immigrantbaggrund, og de er oftere piger end drenge.

I morgen venter endnu en konferencedag med nye oplæg, plenum, delplenum og workshops, der vil gøre os klogere på Folkesundhedsarbejdet i et velfærdssamfund under forandring.