Opsamling dag 2

Hvor vi i går fik det store perspektiv på årsagerne til og konsekvenserne af uligheden i folkesundheden, var der i dag fokus på, hvordan vi skaber socialt bæredygtige løsninger.

Direktørdebatten
De fem nordiske direktører leverede dagens første perspektiver på spørgsmålet om, hvordan vi kommer uligheden til livs. Større lighed i folkesundhed skal opnås gennem en balance mellem at gå frivillighedens vej til bedre folkesundhed og at regulere gennem lovgivning. Begge strategier skal bruges og kan supplere hinanden. Både lovgivning og information kan bane vejen for forståelse i befolkningen. Debatten viste også en række områder, hvor de nordiske lande er lykkedes i forskellig grad – nogle har et effektivt end-game for tobak, nogle er gode til at integrere social- og sundhedsindsatsen, andre er lykkedes godt med monitoreringen af den mentale sundhed eller med systematiske anbefalinger til brug i det lokale folkesundhedsarbejde.

Plenum
På dagens plenum satte Angela Donkin og Olle Lundberg fokus på, hvordan vi kan skabe større lighed i folkesundhed. Mere tryghed i sociale og økonomiske forhold og bedre adgang til velfærdsydelser er betydningsfulde for ligheden i sundhed. Derfor skal vi passe på vores grundlæggende velfærdsinstitutioner, og lighed skal sættes øverst på dagsordenen i det tværsektorielle samarbejde. I arbejdet med folkesundhed skal vi fokusere på både gradienten i ulighed og de 20 procent med den dårligste sundhed, og vi skal fortsat arbejde med strukturelle og individrettede indsatser.

Delplenum
Også i dagens delplenum blev spørgsmålet om, hvordan vi skaber socialt bæredygtige løsninger diskuteret. Bl.a. viser erfaringer fra Island, som blev præsenteret ved ‘Health in all policies’, at det kan fremme arbejdet med sundhed på tværs af sektorer, hvis man i højere grad fokuserer på ”Well-being” (trivsel) i stedet for ”sundhed”. Kernen er, at ingen specifik sektor ”ejer” trivsel. Alle – eller i hvert fald mange sektorer - kan se en værdi i ”trivsel” og trivsel er dermed lettere at få på deres dagsorden, mens ”sundhed” er ejet af sundhedsområdet og ikke på samme måde appellerer til, at det er en dagsorden, andre sektorer også ser en værdi i at løfte.

Workshops
Dagens mere end 20 workshops favnede bredt, men også her var der mange konkrete eksempler på, hvordan man kan skabe socialt bæredygtige løsninger. F.eks. kunne man ved workshoppen ‘Sundhedsfremme i Nærmiljøet’ høre, hvordan et partnerskabsprojekt har skabt bedre sundhed for borgere i udsatte boligområder. Borgerne er blevet del af nye fællesskaber, hvilket har haft positiv betydning for deres sundhed og livskvalitet. Det er sket gennem etablering Gennem etableringen af borgerdrevne netværk som f.eks. kaffesalon, faste gåture, kvindenetværk, mental trivsel med yoga, NADA og mindfulness-kurser.

En begivenhedsrig dag med vigtig erfaringsudveksling og mange flere interessante perspektiver end der her kan nævnes. Vi ser frem til endnu en lærerig dag i morgen.