Aalborg Havnefront

Study trips

The 12th Nordic Public Health Conference offers various interesting study trips, presenting different perspectives on working with public health in Aalborg municipality, Aalborg University and University College of Northern Denmark (UCN).

* = available in english

Thursday afternoon - 10 study trips

 • 1: Field trip to the health and district center called "Sundheds- og Kvartershuset", Aalborg East *

  The health and district center is a multifunctional center, housing various functions with the aim to support a holistic approach to health and well-being.  General practitioners, specialists, physiotherapists, midwifes and other health professionals are located side by side, just as other municipal functions such as health visitors, home nurses and health promoting and preventive services are incorporated in the house. Further, the center houses recreational activities, teaching facilities, gym and community police. Join the guided tour and experience the synergy created by working side by side.

   Sundheds- og Kvartershuset

 • 2: Guided trip in the neighborhood with focus on health activities *

  Aiming to reduce inequality in health, Aalborg municipality has in recent years implemented health promoting interventions in selected neighborhoods – including Aalborg East. The citizens often have few social and economic resources and they often have unhealthy habits and bad health. The citizens rarely partake in the regular municipal health services and they rarely see a doctor. With the local health promoting interventions, based on a proactive approach with citizen involvement and cooperation with local communities, the municipality has succeeded in highlighting health in these communities and thereby helping citizens to a healthier life. The guided tour demonstrates concrete examples of health interventions in the community.

  Aalborg Øst

 • 3: Visit to the mental health center " Center for Mental Sundhed"

  Aalborg Kommune satser stort på fremme af den mentale sundhed og oprettede i 2015 Center for Mental Sundhed. Centeret rummer bl.a.: Tilbud til borgere med tegn på stress, tilbud til sårbare og frafaldstruede unge med tegn på stress på ungdomsuddannelserne, Kultur på Recept – Kulturvitaminer, der rummer kulturelle tilbud til borgere sygemeldt med stress, angst eller depression f.eks. fællessang, fælleslæsning og musik.

  Please note: This study trips is not available in english.

  Center for Mental Sundhed

 • 4: Visit to the future's nursing home called "Fremtidens Plejehjem"

  Fremtidens Plejehjem blev åbnet i 2014, og bygger på et koncept med tre grundpiller: sanselighed, bevægelse og inklusion. Plejehjemmet er indrettet med en række opholdsarealer, terrasser og temarum, hvor beboerne kan indgå i sociale fællesskaber samt deltage i forskellige aktiviteter. I foyeren træder du ind i Center for Velfærdsteknologi, der i dagens anledning delvist er flyttet ind. Centeret giver viden og inspiration inden for de nyeste velfærdsteknologier, der kan understøtte borgerne i at leve et mere selvstændigt og sundere liv. Fremtidens Plejehjem har fokus på velfærd – og sundhedsteknologi til gavn for såvel beboere som medarbejdere, og er med til at sikre, at Aalborg Kommune er godt rustet til at møde de fremtidige udfordringer i ældreplejen.

  Please note: This study trips is not available in english.

  Fremtidens Plejehjem

 • 5: Guided tour along the waterfront - experience the transformation from industry to culture and knowledge city *

  Throughout the last 25 years all the central port industries in Aalborg has been closed down or moved out. The harbor area has been transformed into attractive city areas with housing, industry, culture and recreational areas. The habor area in front of the city center has been completely transformed and a long range of squares and parks with different functions have been established. Join the tour and experience how buildings like “Havnehuset”, “Utzon Center”, “Create –Aalborg University”, “Musikkens Hus” and youth housing have been incorporated with the urban spaces and green areas in one of the most successful  waterfronts in Denmark.

  Aalborg Havnefront

 • 6: Guided bikeride through the city with af prensentation of Vestre Fjordpark - Aalborg's new open air swimming facility

  Tag med på en dejlig tur langs Aalborg Havnefront til den 17 ha store Vestre Fjordpark og hør om den igangsatte omdannelse. Aalborgs mere end 70 år gamle Friluftsbad er i løbet af 2016 både nytænkt og renoveret. Planen danner en ny samlende rekreativ ramme om det gamle, populære, men fragmenterede friluftsområde, der ligger tæt på Aalborgs midtby og Limfjorden. Temaet for området er vandrelaterede aktiviteter, og ud over en fornyelse af selve friluftsbadet indeholder projektet bl.a. opførelse af tre nye klubhuse til dykkerklub, vinterbaderklub, kajakklub samt en ny undervisningsbygning til kommunens naturvejledning om Limfjorden. Andre klubber såsom beachvolley, beachhåndbold, triatlonklubben og vandpoloklubben får også faciliteter i området, der også dagligt benyttes til rekreative aktiviteter af byens borgere i øvrigt. Bygningerne bindes sammen af en landskabelig tagkonstruktion, der sammen med en ny strand promenade danner fundamentet for en ny oplevelse af udsigten over vandet.

  Please note: This study trips is not available in english.

  Vester Fjordpark

 • 7: Guided tour through Aalborg Festivals

  Velkommen til den fjerde udgave af Aalborg Festivals. Visionen er at vise, hvad byen formår, og at bringe det lokale og det internationale sammen i en gigantisk kulturfest, og vi kan godt love, at festen i år bliver stor, vild og imponerende. I løbet af festivallen kan man opleve over 50 forskellige arrangementer, og omkring halvdelen er gratis. Vi besøger nogle af de mange pladser og scener, kom med og få dig en på opleveren.

  Programmet offentliggøres i løbet af foråret 2017.

  Please note: This study trips is not available in english.

  Aalborg Festival

 • 9: Field trip to Aalborg University *

  Get introduced to how Aalborg University, Institute of Medicine and Health Technology, conducts research in public health issues of relevance to the municipal sector. Project ALFA (Aging and Physical Work) examines the consequences of the general increase in retirement age taking place in Denmark and other countries. The project is interdisciplinary and examines craftsmen who after the retirement reform are expected to remain on the labor market longer. The research is conducted using surveys combined with register data, physical tests of muscle- and lung function in a selected population sample, as well as qualitative interviews examining the craftsmen’s own perception of age and work.  The visit will include a presentation of the laboratory and the study program, as well as a discussion on the potentials of using register data. There will be a chance to talk to the researchers.

  Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

 • 10: SUND INFO - Aalborg University Hospital

  Aalborg Universitetshospital prioriterer sundhedsfremme og forebyggelse og har det som en del af patientbehandlingen. Hospitalet har en særlig enhed, SUND INFO, der tilbyder livsstilsintervention til patienter målrettet specifikke KRAM(Kost Rygning Alkohol Motion) emner. SUND INFO tilbyder også generel sundhedsfaglig information i et centralt beliggende lokale i forhallen på hospitalet. SUND INFO samarbejder ligeledes med de kliniske specialer om, at udvikle og forske i indsatser omkring KRAM til gavn for patienterne i det samlede behandlingsforløb. Der vil være mulighed for på den guidede tur at vise konkrete eksempler på arbejdet med sundhedsfremme i hospitalet – f.eks. den særlige trænings- og ernæringsindsats, der tilbydes patienter på de medicinske sengeafsnit.

  Antal deltagere 10-15 pr hold, turen kan gentages i alt 2 gange f.eks. kl. 16.00 og 17.00. Adressen er Hobrovej 18-22, Aalborg Universitetshospital, afsnit Syd.

  Please note: This study trips is not available in english.

  SUND INFO - Aalborg Universitetshospital